درباره من

احسان سروش / ehsan soroush

احسان سروش

استراتژیست برند

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران

مشاور برند

تحلیلگر کسب و کار

طراح هویت بصری برند

برخی از مشتریان

همکاری با برخی از مجموعه‌ها برای ایجاد یا ارتقای برند

برای تعیین زمان مشاوره تماس بگیرید.