برندسازی،

رشد کردن مثل یک درخت!

برای برند شدن، باید گام به گام رشد کرد.

راهکارهای مناسب برای برندسازی کسب‌وکار شما

تحلیل کسب‌وکار

تحلیل سازمان

استخراج نیازمندی‌ها

تدوین استراتژی

برنامه جامع استراتژیک

امکان‌سنجی کسب‌وکار

برندسازی

تدوین استراتژی برند

ارزیابی برند

برندسازی مجدد

برنامه جامع بازاریابی

طراحی برنامه جامع بازاریابی

طراحی کمپین‌های بازاریابی

هویت بصری برند

طراحی هویت بصری

طراحی هویت سازمانی

دیزاین نشانه

طراحی نشانه

طراحی نوشتار

برند

لوگو یا طراحی زیبا نیست!

برند درک احساس و تصور ذهنی مخاطبان از کسب‌وکار شما و جایگاه شما در ذهن آنهاست.